İlgili Kamu ve özel kurumlarının talep ettiği tüm özel denetim raporlarının hazırlanması.