Tüm denetim teknikleri kullanılarak suistimal denetimi sayesinde tespit edilen suiistimaller raporlanır.