Teşvik ve diğer konularda KOBİ lerin gereksinim duyduğu danışmanlık hizmetleri.