VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

  • Vergi planlamasının yapılması
  • Vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi
  • Uzlaşma dava açma değerlendirmeleri
  • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma
  • Vergi müşavirliği