Davaların açılması, savunma dilekçelerinin hazırlanması, dava dosyası ile idare nin takibi , üst mahkemelere davanın taşınması konularında takip ve danışmanlık.