15.02.2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Seri No:23 tebliğ ile başta dönemi geçtikten sonra gelen faturanın KDV’sinin indirim imkanı olmak üzere KDV iade uygulamalarına ve diğer konulara  ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimiz İçin tıklayınız

İlgili Seri No:23 KDV Tebliği için tıklayınız