Kurumsal finans her zaman bankacılık sektörü ile dolaylı veya doğrudan alakalı olmuştur. Kurumsal finans, genel fonlama kaynakları ve kurumlar için sermaye yönetimi ile ilgilenen bir finans dalıdır diyebiliriz. Sermaye yatırımlarının artırımından ve finansal kaynakların dağıtımından hiçbir şekilde kaçınılamaz. Bu sektörün temel amacı ise hissedar değerlerini artırmak ve bunun karşılığında da firmanın değerini attırmaktır diyebiliriz. Bu da yöneticilerin firmaların uzun vadedeki karlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlayan fonlar ve kar payı ödemeleri arasında dengeyi bulmasını gerektirdiğini söylemek doğru olacaktır.