Risk Yönetimi hizmetleri grubumuz da, hem düzenleyici uyum, hem de Kurumsal Risk Yönetimi’ni (KRY) başlatacak ve uygulayacak fırsatlar rehberliğinde hedefler, riskler ve süreçler konusundaki bütünleşik görüşümüzü paylaşmaktadır. BPR riske uzun vadeli stratejik bir perspektiften bakmakta, bu yönüyle sürekli olarak sadece yasal düzenleyici uyuma odaklanmak gibi kısa vadeli taktikleri benimseyen ya da kurum içerisindeki her bir iş biriminin birbirinden bağımsız olan risk insiyatifleri ve yaklaşımları üstlendiği, bütünleşik olmaktan uzak bir perspektife sahip olan diğer danışmanlardan ayrılmaktadır

Hedefimiz, özellikle yönetişim, risk yönetimi, iç kontroller ve bilgi sistemleri alanlarında piyasanın değişen şartlarını yakalayabilecek kuruma özgü hizmetler sunmaktır.

Risk Yönetimi hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır:

Risk Değerlendirmeleri

Risk Haritalama

Finansal Risk Yönetimi

Operasyonel Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)